Senin, 09 Januari 2017

DAFTAR LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL YANG BELUM MELAKUKAN UPLOAD EMIS SEMESTER GANJIL TP 2016/2017 PER TANGGAL 08 JANUARI 2017

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami informasikan daftar lembaga Raudhatul Athfal yang belum melakukan upload EMIS Semester Ganjil TP 2016/2017 per tanggal 08 Januari 2017, untuk lembaga dimaksud agar segera melakukan upload EMIS. Untuk seluruh Ketua PC agar meneruskan informasi ini ke anggota nya masing-masing.NO NSM  NPSN  NAMA RA
1 101232050008 69940941 RA Al Hidayah
2 101232050018 69735086 RA Ra Miftahul Falah
3 101232050019 69735087 RA Miftahul Huda
4 101232050031 69940942 RA Ash Shiddiqiyah
5 101232050032 69940943 RA Muslimat
6 101232050033 69735432 RA Persis
7 101232050034 69735099 RA Nurul Iman
8 101232050036 69735205 RA Nurul Hidayah
9 101232050112 69735219 RA Asy Syafiiyah
10 101232050124 69735478 RA Al Ijma
11 101232050139 69735236 RA Al Barokah
12 101232050140 69735237 RA Al Bayyinah
13 101232050141 69735239 RA Al Ikhlas
14 101232050142 69735240 RA Al Munir
15 101232050143 69735241 RA Al Musaddadiyah
16 101232050144 69735242 RA Al Rasyid
17 101232050145 69735243 RA Darur Rohmah
18 101232050146 69735244 RA Nurul Falah
19 101232050147 69735245 RA Persis 140
20 101232050148 69735246 RA Persis 184
21 101232050149 69735247 RA Persis 57
22 101232050150 69735248 RA Persis Al Istiqomah
23 101232050173 69735584 RA Darul Fikri
24 101232050178 69735531 RA Al Ma'mun
25 101232050179 69735532 RA Ra Al Mubarokah
26 101232050180 69735533 RA Ra Al Wiqoyah
27 101232050181 69735534 RA An Nurdin
28 101232050182 69735536 RA As Shofi
29 101232050183 69735537 RA Daarussaadah
30 101232050184 69735538 RA Ma`arif Al Ikhlas
31 101232050185 69735540 RA Nurul Huda
32 101232050193 69735029 RA Ra Al Jihad
33 101232050209 69735312 RA Al Aqsha
34 101232050210 69735321 RA Al Hidayah
35 101232050212 69735315 RA Al Mu`amalah
36 101232050213 69735316 RA Al Muhajirin
37 101232050214 69735317 RA Al Muta`alimin
38 101232050215 69735318 RA An Nur
39 101232050216 69735319 RA At Taufiq
40 101232050217 69735320 RA Darul Ihsan
41 101232050218 69735323 RA Nurul Falah
42 101232050219 69735324 RA Persis 137
43 101232050220 69735325 RA Persis 242
44 101232050235 69735107 RA Ra Evia
45 101232050239 69735111 RA Ra Persis Kondang
46 101232050280 69734976 RA Al Fatah Mubarokiah
47 101232050284 69734978 RA Al Hidayah
48 101232050287 69734982 RA Al Ikhlas
49 101232050289 69734984 RA Al Islah
50 101232050291 69734987 RA As Sadiyah
51 101232050292 69734973 RA As Siraj
52 101232050293 69734988 RA As Syifa Ul Huda
53 101232050297 69734993 RA Hidayatul Mubtadiin
54 101232050298 69734995 RA Rais'ul
55 101232050302 69734999 RA Nurul Hakim
56 101232050303 69735000 RA Nurul Hikmah
57 101232050305 69735002 RA Nurul Iman
58 101232050307 69735004 RA Sunan Cipancar
59 101232050350 69735354 RA Al Ulfah
60 101232050356 69735360 RA At Tarbiyah
61 101232050393 69735522 RA Al-Futuhiyah
62 101232050394 69735523 RA Al Hidayah
63 101232050395 69735525 RA At-Tamimi
64 101232050396 69735528 RA Raudhatul Huda
65 101232050397 69735526 RA Nurul Falah
66 101232050441 69735132 RA Miftahul Hidayah
67 101232050447 69735442 RA Ra. Al - Huda Citangtu
68 101232050448 69735437 RA Ash Shidiq
69 101232050449 69735438 RA Ra Asy Syamsudiniyah
70 101232050450 69735439 RA Ra Himmatul Aliyyah
71 101232050451 69735440 RA Ra Maftahul Huda
72 101232050452 69735441 RA Ra Persis 55
73 101232050453 69735436 RA Ra Al Mujahidin
74 101232050458 69735535 RA An Najaat
75 101232050459 69735542 RA Ra Nurul Jannah
76 101232050461 69734989 RA At Tawadhu
77 101232050466 69735093 RA Darul Mu'min
78 101232050471 69735435 RA Al Marfu`ah
79 101232050475 69735326 RA Thoriqul Huda
80 101232050476 69735194 RA Ra Fajar Mustika
81 101232050489 69735238 RA Al Ihsan
82 101232050503 69735401 RA Al Barokah
83 101232050505 69735539 RA Nurul Huda
84 101232050506 69735311 RA Asy Syifa
85 101232050509 69735062 RA Assalamah
86 101232050511 69735096 RA Miftahul Huda
87 101232050512 69735161 RA Assy'arkowiyah
88 101232050524 69735400 RA Al-Munawaroh
89 101232050525 69735402 RA Ar-Ridwan
90 101232050526 69735425 RA Darurrasyid
91 101232050529 69735428 RA Ra Khoerul Insani
92 101232050531 69735421 RA Arridlo
93 101232050532 69735419 RA Al Muslimin
94 101232050533 69735430 RA Ra Miftahul Ulum
95 101232050534 69735234 RA Alkafi
96 101232050536 69735422 RA As-Shobari
97 101232050537 69735429 RA Miftahul Huda
98 101232050541 69940953 RA Al Mujahidin
99 101232050545 69735420 RA Al Qonaah
100 101232050556 69735405 RA Manarul Falah
101 101232050563 69735157 RA Al Amri
102 101232050564 69735520 RA Al-Jamila
103 101232050578 69735092 RA Al-Khoeriyah
104 101232050585 69735097 RA Asy-Syifa
105 101232050591 69735527 RA Nurul Huda Marzan
106 101232050593 69754374 RA Miftahul Ulum
107 101232050595 69735211 RA Nurul Huda
108 101232050598 69735165 RA Ra Nur Auliya
109 101232050599 69735160 RA As Salam
110 101232050600 69735322 RA Miftahul Huda
111 101232050604 69735530 RA Al Hidayah
112 101232050605 69735541 RA Nurul Huda
113 101232050612 69735423 RA Ra As Saalim
114 101232050613 69940951 RA Asy-Syifa
115 101232050615 69735410 RA Aulia Darussalam
116 101232050616 69735524 RA Al Madaniyyah
117 101232050622 69735313 RA Al Fatwa
118 101232050623 69884339 RA Al Mahfud
119 101232050624 69884323 RA Darul Huda
120 101232050627 69884318 RA Al Faziyah
121 101232050629 69897855 RA At-Taufiq
122 101232050631 69884306 RA Assalaam
123 101232050632 69884324 RA Al-Basyariah
124 101232050633 69897852 RA Nurul Mutaqin
125 101232050637 69884340 RA Darul Falah
126 101232050645 69897856 RA Darussalam
127 101232050654 69884286 RA Al-Furqon
128 101232050655 69887515 RA Miftahul Huda
129 101232050658 69884326 RA Nur Rahman
130 101232050661 69884327 RA Umdatus Salik
131 101232050672 69884320 RA Riadul Falah
132 101232050681 69884287 RA Al Fattah
133 101232050682 69884288 RA Al Kautsar
134 101232050688 69884321 RA Al Miftahul Hidayah
135 101232050690 69884307 RA At Turmudziyyah
136 101232050691 69884289 RA Ulul Azmi
137 101232050709 69884308 RA Plus Annisyah Margawati
138 101232050714 69884290 RA Darul Muminin 2
139 101232050737 69940950 RA Miftahul Huda Al Mustofa
140 101232050740
RA Sirojul Huda
141 101232050744
RA Pelangi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar