Jumat, 30 Desember 2016

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA) YANG BELUM MELAKUKAN UPLOAD ONLINE EMIS SEMESTER GANJIL TP. 2016/2017

Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

Disampaikan dengan hormat, berikut kami informasikan daftar Raudhatul Athfal yang belum melakukan upload Online EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017, kepada seluruh Ketua PC agar segera meneruskan informasi ini kepada seluruh anggota RA nya masing-masing. Batas waktu upload paling lambat tanggal 07 Januari 2016 

101232050008 69940941 RA Al Hidayah
101232050018 69735086 RA Ra Miftahul Falah
101232050019 69735087 RA Miftahul Huda
101232050022 69735090 RA Nurul Huda Ii
101232050028 69735412 RA Miftahul Ulum
101232050030 69735414 RA Nurul Huda
101232050031 69940942 RA Ash Shiddiqiyah
101232050032 69940943 RA Muslimat
101232050033 69735432 RA Persis
101232050034 69735099 RA Nurul Iman
101232050035 69735203 RA Al Furqon
101232050036 69735205 RA Nurul Hidayah
101232050037 69735207 RA Sabilil Huda
101232050048 69735144 RA Al Muawanah
101232050049 69735145 RA Al Mubiin
101232050050 69735146 RA Al Muhajirin
101232050051 69735147 RA Darunnajah
101232050054 69735141 RA Miftahul Uluum Attamimi
101232050055 69735150 RA Nurul Amanah
101232050057 69735152 RA Persis 171
101232050058 69735153 RA Persis 97
101232050063 69940946 RA Miftahul Hidayah
101232050067 69940944 RA Raudlatul Hasanah
101232050077 69735174 RA Arroja
101232050084 69735462 RA Al Ikhlas
101232050108 69735214 RA Al Barokah
101232050109 69735215 RA Al Hidayah
101232050110 69735216 RA Al Mukaromiyah
101232050111 69735218 RA Annida
101232050112 69735219 RA Asy Syafiiyah
101232050113 69735220 RA At Taqwa Cidatar
101232050116 69735224 RA Darul Falah
101232050117 69735225 RA Darussalam
101232050118 69735227 RA Hidayatul Anwar
101232050119 69735228 RA Hidayatul Huda
101232050120 69735229 RA Himmatul Aziziyah
101232050121 69735230 RA Ma`arif Al Amin
101232050122 69735222 RA Badahiyah Ii
101232050123 69735461 RA Al Fannisa
101232050124 69735478 RA Al Ijma
101232050125 69735446 RA Al Ikhlas 158
101232050127 69735463 RA Al Istiqomah
101232050128 69735465 RA Al Muhajir
101232050129 69735466 RA An Nuriyah
101232050130 69735467 RA Ar Rifa
101232050131 69735468 RA As Salam
101232050132 69735469 RA Bani Adam
101232050133 69735472 RA Nurul Fitroh
101232050134 69735473 RA Nurul Hidayah
101232050135 69735474 RA Nurul Ikhwan
101232050136 69735475 RA Nurul Mubarok
101232050137 69735476 RA Nurus Salam
101232050138 69735477 RA Zaenal Rasyid
101232050139 69735236 RA Al Barokah
101232050140 69735237 RA Al Bayyinah
101232050141 69735239 RA Al Ikhlas
101232050142 69735240 RA Al Munir
101232050143 69735241 RA Al Musaddadiyah
101232050144 69735242 RA Al Rasyid
101232050145 69735243 RA Darur Rohmah
101232050146 69735244 RA Nurul Falah
101232050147 69735245 RA Persis 140
101232050148 69735246 RA Persis 184
101232050149 69735247 RA Persis 57
101232050150 69735248 RA Persis Al Istiqomah
101232050173 69735584 RA Darul Fikri
101232050178 69735531 RA Al Ma'mun
101232050179 69735532 RA Ra Al Mubarokah
101232050180 69735533 RA Ra Al Wiqoyah
101232050181 69735534 RA An Nurdin
101232050182 69735536 RA As Shofi
101232050183 69735537 RA Daarussaadah
101232050184 69735538 RA Ma`arif Al Ikhlas
101232050185 69735540 RA Nurul Huda
101232050186 69735022 RA Ra Al Azhar
101232050187 69735024 RA Ra Al Falah
101232050188 69735023 RA Ra Al Falah
101232050189 69735025 RA Ra Al Furqon
101232050190 69735026 RA Ra Al Hidayah
101232050191 69735027 RA Ra Al Ikhlas
101232050192 69735028 RA Ra Al Ikhlas Jamburea
101232050193 69735029 RA Ra Al Jihad
101232050194 69735030 RA Ra Al Khoeriyah
101232050195 69735031 RA Ra Al Muarofah
101232050196 69735032 RA Ra Al Uswah
101232050197 69735033 RA Ra Ar Rohmat
101232050198 69735039 RA Ra Ash Shidiq
101232050199 69735040 RA Ra Assalam
101232050200 69735034 RA Ra At Ta Awun
101232050201 69735035 RA Ra At Taqwa
101232050203 69735037 RA Ra Karya Muda
101232050204 69735038 RA Ra Ma Arif Awwarul Huda
101232050205 69735042 RA Nasrul Iman
101232050206 69735043 RA Ra Nurul Hikmah
101232050207 69735041 RA Ra Maarif Nurul Huda
101232050208 69735044 RA Ra Sabilis Salam
101232050209 69735312 RA Al Aqsha
101232050210 69735321 RA Al Hidayah
101232050212 69735315 RA Al Mu`amalah
101232050213 69735316 RA Al Muhajirin
101232050214 69735317 RA Al Muta`alimin
101232050215 69735318 RA An Nur
101232050216 69735319 RA At Taufiq
101232050217 69735320 RA Darul Ihsan
101232050218 69735323 RA Nurul Falah
101232050219 69735324 RA Persis 137
101232050220 69735325 RA Persis 242
101232050235 69735107 RA Ra Evia
101232050239 69735111 RA Ra Persis Kondang
101232050242 69735115 RA Aisyiyah
101232050243 69735116 RA Al Amanah
101232050244 69735117 RA Al Furqon
101232050245 69735251 RA Al Hamidiyah
101232050246 69735119 RA Al Jafariyah
101232050247 69735120 RA Al Musthofa
101232050248 69735121 RA Al Syarifiyah
101232050249 69735122 RA Darul Ulum
101232050250 69735123 RA Miftahul Huda
101232050251 69735124 RA Nurul Iman
101232050253 69735250 RA Ra Aisyiyah Cigadog
101232050277 69734972 RA Ahyau Rosyad
101232050278 69734974 RA Al Barokah
101232050280 69734976 RA Al Fatah Mubarokiah
101232050281 69734977 RA Al Furqon
101232050282 69734986 RA Al Furqon
101232050283 69734979 RA Al Hidayah
101232050284 69734978 RA Al Hidayah
101232050285 69734980 RA Al Hijaaiyah
101232050287 69734982 RA Al Ikhlas
101232050289 69734984 RA Al Islah
101232050290 69734985 RA Al Muhtadin
101232050291 69734987 RA As Sadiyah
101232050292 69734973 RA As Siraj
101232050293 69734988 RA As Syifa Ul Huda
101232050294 69734990 RA Baitul Mubtadiin
101232050295 69734991 RA Baiturrahman
101232050296 69734994 RA Hidayatul Mubtadiin
101232050297 69734993 RA Hidayatul Mubtadiin
101232050298 69734995 RA Rais'ul
101232050299 69734996 RA Khairunnisaa
101232050300 69734997 RA Miftahul Falah
101232050301 69734998 RA Nurul Abshor
101232050302 69734999 RA Nurul Hakim
101232050303 69735000 RA Nurul Hikmah
101232050304 69735001 RA Nurul Hikmah Surabaya
101232050305 69735002 RA Nurul Iman
101232050306 69735003 RA Ra Raudhatul Falah
101232050307 69735004 RA Sunan Cipancar
101232050308 69735005 RA Yapinur
101232050310 69735480 RA Al Fajr
101232050312 69735482 RA Al Furqon
101232050313 69735483 RA Al Hidayah
101232050315 69735486 RA Al Ikhlas
101232050322 69735493 RA Asy Syamsiah
101232050324 69735495 RA Hidayatul Tasdiq
101232050326 69735497 RA Miftakhul Hikmah
101232050331 69735504 RA Taufiqush Shadiqin
101232050344 69884315 RA Al Ishlah
101232050350 69735354 RA Al Ulfah
101232050352 69735356 RA Al Wahdiah
101232050356 69735360 RA At Tarbiyah
101232050357 69735362 RA Daarul Anwar
101232050359 69735361 RA Da`watul Khoer
101232050363 69735367 RA Miftahul Khoer
101232050364 69735368 RA Miftahussibyan
101232050365 69735369 RA Nurul Falah
101232050371 69735376 RA Nurul Jihad
101232050372 69735377 RA Nurul Wildan
101232050375 69735380 RA Riyadhul Huda
101232050393 69735522 RA Al-Futuhiyah
101232050394 69735523 RA Al Hidayah
101232050395 69735525 RA At-Tamimi
101232050396 69735528 RA Raudhatul Huda
101232050397 69735526 RA Nurul Falah
101232050398 69735445 RA Al Barokah
101232050399 69735447 RA Al Mumin
101232050400 69735450 RA Baitul Amanah
101232050401 69735451 RA Baitul Hikmah Ii
101232050402 69735453 RA Persis 93 Garogol
101232050415 69735550 RA Al Falah
101232050419 69735554 RA Al Qubro
101232050421 69735557 RA As-Saefiyah
101232050423 69735561 RA Mathla`ul Arifin
101232050441 69735132 RA Miftahul Hidayah
101232050447 69735442 RA Ra. Al - Huda Citangtu
101232050448 69735437 RA Ash Shidiq
101232050449 69735438 RA Ra Asy Syamsudiniyah
101232050450 69735439 RA Ra Himmatul Aliyyah
101232050451 69735440 RA Ra Maftahul Huda
101232050452 69735441 RA Ra Persis 55
101232050453 69735436 RA Ra Al Mujahidin
101232050457 69735471 RA Nurul Amin
101232050458 69735535 RA An Najaat
101232050459 69735542 RA Ra Nurul Jannah
101232050461 69734989 RA At Tawadhu
101232050466 69735093 RA Darul Mu'min
101232050467 69735444 RA Al Ikhlas
101232050471 69735435 RA Al Marfu`ah
101232050472 69735452 RA Darul Abror
101232050475 69735326 RA Thoriqul Huda
101232050476 69735194 RA Ra Fajar Mustika
101232050487 69735448 RA Ar Riyadh
101232050489 69735238 RA Al Ihsan
101232050491 69735232 RA Nurul Huda
101232050493 69735163 RA Al-Ikhlas
101232050494 69735427 RA Al-Ikhlas
101232050496 69735213 RA Al-Zahroh
101232050497 69735209 RA Al Hikmah
101232050498 69735201 RA Nurul Huda
101232050502 69735454 RA An Nur
101232050503 69735401 RA Al Barokah
101232050505 69735539 RA Nurul Huda
101232050506 69735311 RA Asy Syifa
101232050508 69735021 RA Al Majmu Syarif
101232050509 69735062 RA Assalamah
101232050511 69735096 RA Miftahul Huda
101232050512 69735161 RA Assy'arkowiyah
101232050520 69735449 RA Assilaturahim
101232050521 69735406 RA Miftahul Hasanah
101232050522 69735164 RA Miftahul Barokah
101232050523 69735208 RA Al-Asy`ari
101232050524 69735400 RA Al-Munawaroh
101232050525 69735402 RA Ar-Ridwan
101232050526 69735425 RA Darurrasyid
101232050527 69735202 RA Al-Hikmah
101232050529 69735428 RA Ra Khoerul Insani
101232050531 69735421 RA Arridlo
101232050532 69735419 RA Al Muslimin
101232050533 69735430 RA Ra Miftahul Ulum
101232050534 69735234 RA Alkafi
101232050535 69735155 RA Asy-Syifa
101232050536 69735422 RA As-Shobari
101232050537 69735429 RA Miftahul Huda
101232050538 69735404 RA Dhuyuf Arrahman
101232050539 69735140 RA Al-A`syiyyah Nurul Ihsan
101232050540 69735210 RA Nurul Falah
101232050541 69940953 RA Al Mujahidin
101232050545 69735420 RA Al Qonaah
101232050548 69735403 RA Baiturrahman
101232050550 69735199 RA Al Inaayah
101232050551 69735198 RA Al Ikhlas
101232050556 69735405 RA Manarul Falah
101232050562 69735114 RA Ar Rauf
101232050563 69735157 RA Al Amri
101232050564 69735520 RA Al-Jamila
101232050565 69735408 RA Al-Hidayah
101232050566 69734992 RA Darul Fardaniyah
101232050568 69735226 RA Haurkoneng
101232050572 69735206 RA Nurul Huda
101232050576 69735162 RA Darul Jannah
101232050577 69735233 RA Al-Ikhlas
101232050578 69735092 RA Al-Khoeriyah
101232050579 69735443 RA Nurul Ihsan
101232050581 69735418 RA Al Barokah
101232050582 69735204 RA Ra Al Hasanah
101232050585 69735097 RA Asy-Syifa
101232050586 69735235 RA Al-Ikhlas
101232050587 69735460 RA Al-Afwa
101232050589 69735083 RA An-Nur
101232050591 69735527 RA Nurul Huda Marzan
101232050593 69754374 RA Miftahul Ulum
101232050595 69735211 RA Nurul Huda
101232050597 69735126 RA Wasilatul Hikmah
101232050598 69735165 RA Ra Nur Auliya
101232050599 69735160 RA As Salam
101232050600 69735322 RA Miftahul Huda
101232050604 69735530 RA Al Hidayah
101232050605 69735541 RA Nurul Huda
101232050609 69735415 RA Nurussalam
101232050611 69735407 RA Al Barokah
101232050612 69735423 RA Ra As Saalim
101232050613 69940951 RA Asy-Syifa
101232050615 69735410 RA Aulia Darussalam
101232050616 69735524 RA Al Madaniyyah
101232050619 69735470 RA Minhajul Huda
101232050622 69735313 RA Al Fatwa
101232050623 69884339 RA Al Mahfud
101232050624 69884323 RA Darul Huda
101232050625 69884282 RA Ibnu Muqlah
101232050627 69884318 RA Al Faziyah
101232050629 69897855 RA At-Taufiq
101232050630 69884297 RA Nur Kholifah
101232050631 69884306 RA Assalaam
101232050632 69884324 RA Al-Basyariah
101232050633 69897852 RA Nurul Mutaqin
101232050637 69884340 RA Darul Falah
101232050641 69884325 RA Jabaliyah
101232050644 69884298 RA Intisyarul'ulum
101232050645 69897856 RA Darussalam
101232050654 69884286 RA Al-Furqon
101232050655 69887515 RA Miftahul Huda
101232050656 69884333 RA Ibnu Suja
101232050658 69884326 RA Nur Rahman
101232050661 69884327 RA Umdatus Salik
101232050662 69884294 RA Nurul Hidayah
101232050663 69884302 RA Manbaul Faizin
101232050667 69897853 RA Al-Jihad 2
101232050671 69884303 RA Plus Al-Islam
101232050672 69884320 RA Riadul Falah
101232050678 69884330 RA Nur Ar-Rafah
101232050681 69884287 RA Al Fattah
101232050682 69884288 RA Al Kautsar
101232050685 69884283 RA Baldatul Ummah
101232050686 69884284 RA Rama Jari
101232050688 69884321 RA Al Miftahul Hidayah
101232050690 69884307 RA At Turmudziyyah
101232050691 69884289 RA Ulul Azmi
101232050693 69884329 RA Ar Rofi
101232050696 69884295 RA Al-Hidayah
101232050697 69884280 RA Ra Harapan Bunda
101232050700 69884344 RA Daarunnaja
101232050709 69884308 RA Plus Annisyah Margawati
101232050711 69884304 RA Miftahul Falah
101232050712 69940952 RA Nurul Hidayah
101232050713 69884285 RA Ra Al Khillah
101232050714 69884290 RA Darul Muminin 2
101232050718 69884296 RA Al-Ikhlas
101232050723 69884331 RA Al Hikmah
101232050724 69884322 RA Daarul Fikri
101232050726 69884332 RA Al Karomah
101232050735 69887516 RA Al-Furqan
101232050737 69940950 RA Miftahul Huda Al Mustofa
101232050738
RA Arruhama
101232050739
RA An Nida
101232050740
RA Sirojul Huda
101232050744
RA Pelangi
101232050745
RA Tanjung Assalam
101232050746
RA Darul Muta`alimin
 

Kamis, 29 Desember 2016

BATAS WAKTU PENYERAHAN S29e SAMPAI TANGGAL 30 DESEMBER 2016

KEPADA YTH. IBU DAN BAPAK GURU RA DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GARUT
BERSAMA INI KAMI INFORMASIKAN BAGI GURU PENERIMA SERTIFIKASI YANG BELUM MENYERAHKAN S29e DITUNGGU PALING LAMBAT SAMPAI  HARI JUM'AT  TANGGAL 30 DESEMBER 2016.

KETERANGAN : BAGI YANG KESIMPULAN DI SIMPATIKA TIDAK LAYAK MENDAPAT TPG DILAMPIRKAN SURAT DISPENSASI DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG. 

PENCAIRAN KIP TAHUN 2016PENGUMUMAN
PENCAIRAN KIP TAHUN 2016

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat kepada seluruh Kepala MIS, MTsS dan MAS se-Kabupaten Garut yang telah menerima kuota Program Indonesia Pintar (PIP), dengan ini kami informasikan bahwa untuk pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2016 supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.      Pencairan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu pertama, ke dua dan ke tiga bulan Januari    2017;

2.      Persyaratan pencairan yang harus dilengkapi :
a.       KTP Kepala Madrasah;
b.      SK Kepala Madrasah;
c.       Surat Kuasa dari siswa calon penerima Program PIP;
d.      Rekomendasi dari Kemenag;
e.       Slip Penarikan.

3.      Pemetaan Wilayah Pengambilan Buku Rekening, Penyerahan Buku Rekening dan Penarikan/Pencairan, kepala madrasah dapat menyesuaikan dengan Wilayah pada saat penyerahan aplikasi ke Bank BNI;

4.      Pengambilan Rekomendasi dari Kemenag :
a.       Jenjang MIS tanggal 03 s.d 06 Januari 2017;
b.      Jenjang MTsS tanggal 09 s.d 13 Januari 2017;
c.       Jenjang MAS tanggal 16 s.d 20 Januari 2017;
d.      Dalam kurun waktu tersebut sesuai jadwal masing-masing setelah pengambilan rekomendasi dari Kemenag bisa langsung mengambil buku tabungan ke BNI dan keesokan harinya diserahkan kembali ke BNI setelah ditandatangani oleh masing-masing siswa;
e.       Pada saat penyerahan buku tabungan tersebut, kepala madrasah bisa langsung melakukan penarikan/pencairan setelah semua persyaratan pada point 1 di atas terpenuhi;
f.       Untuk kelancaran dan ketertiban, bagi kepala madrasah yang datang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan tidak akan dilayani baik oleh Kemenag maupun oleh Bank BNI;
g.      Apabila Kepala MI, MTs dan MA berhalangan hadir pada tanggal yang telah ditetapkan dengan alasan yang bisa diterima, maka bisa dilakukan penjadwalan di minggu ke empat bulan Januari 2017;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggug jawab. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran oleh Alloh SWT. Amiiin..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

                                                                     SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH