Kamis, 05 Januari 2017

DAFTAR LEMBAGA RAUDHATUL ATHFAL YANG BELUM MELAKUKAN UPLOAD EMIS SEMESTER GANJIL TP 2016/2017

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami informasikan daftar lembaga Raudhatul Athfal yang belum melakukan upload EMIS Semester Ganjil TP 2016/2017, untuk lembaga dimaksud agar segera melakukan upload EMIS, batas waktu upload sampai tanggal 07 Januari 2017. Untuk seluruh Ketua PC agar meneruskan informasi ini ke anggota nya masing-masing


NO NSM  NPSN  NAMA RA
1 101232050008 69940941 RA Al Hidayah
2 101232050018 69735086 RA Ra Miftahul Falah
3 101232050019 69735087 RA Miftahul Huda
4 101232050028 69735412 RA Miftahul Ulum
5 101232050030 69735414 RA Nurul Huda
6 101232050031 69940942 RA Ash Shiddiqiyah
7 101232050032 69940943 RA Muslimat
8 101232050033 69735432 RA Persis
9 101232050034 69735099 RA Nurul Iman
10 101232050036 69735205 RA Nurul Hidayah
11 101232050063 69940946 RA Miftahul Hidayah
12 101232050067 69940944 RA Raudlatul Hasanah
13 101232050109 69735215 RA Al Hidayah
14 101232050110 69735216 RA Al Mukaromiyah
15 101232050111 69735218 RA Annida
16 101232050112 69735219 RA Asy Syafiiyah
17 101232050113 69735220 RA At Taqwa Cidatar
18 101232050116 69735224 RA Darul Falah
19 101232050117 69735225 RA Darussalam
20 101232050119 69735228 RA Hidayatul Huda
21 101232050120 69735229 RA Himmatul Aziziyah
22 101232050121 69735230 RA Ma`arif Al Amin
23 101232050122 69735222 RA Badahiyah Ii
24 101232050124 69735478 RA Al Ijma
25 101232050139 69735236 RA Al Barokah
26 101232050140 69735237 RA Al Bayyinah
27 101232050141 69735239 RA Al Ikhlas
28 101232050142 69735240 RA Al Munir
29 101232050143 69735241 RA Al Musaddadiyah
30 101232050144 69735242 RA Al Rasyid
31 101232050145 69735243 RA Darur Rohmah
32 101232050146 69735244 RA Nurul Falah
33 101232050147 69735245 RA Persis 140
34 101232050148 69735246 RA Persis 184
35 101232050149 69735247 RA Persis 57
36 101232050150 69735248 RA Persis Al Istiqomah
37 101232050173 69735584 RA Darul Fikri
38 101232050178 69735531 RA Al Ma'mun
39 101232050179 69735532 RA Ra Al Mubarokah
40 101232050180 69735533 RA Ra Al Wiqoyah
41 101232050181 69735534 RA An Nurdin
42 101232050182 69735536 RA As Shofi
43 101232050183 69735537 RA Daarussaadah
44 101232050184 69735538 RA Ma`arif Al Ikhlas
45 101232050185 69735540 RA Nurul Huda
46 101232050186 69735022 RA Ra Al Azhar
47 101232050187 69735024 RA Ra Al Falah
48 101232050188 69735023 RA Ra Al Falah
49 101232050189 69735025 RA Ra Al Furqon
50 101232050191 69735027 RA Ra Al Ikhlas
51 101232050192 69735028 RA Ra Al Ikhlas Jamburea
52 101232050193 69735029 RA Ra Al Jihad
53 101232050194 69735030 RA Ra Al Khoeriyah
54 101232050195 69735031 RA Ra Al Muarofah
55 101232050196 69735032 RA Ra Al Uswah
56 101232050197 69735033 RA Ra Ar Rohmat
57 101232050198 69735039 RA Ra Ash Shidiq
58 101232050199 69735040 RA Ra Assalam
59 101232050200 69735034 RA Ra At Ta Awun
60 101232050201 69735035 RA Ra At Taqwa
61 101232050203 69735037 RA Ra Karya Muda
62 101232050204 69735038 RA Ra Ma Arif Awwarul Huda
63 101232050205 69735042 RA Nasrul Iman
64 101232050206 69735043 RA Ra Nurul Hikmah
65 101232050207 69735041 RA Ra Maarif Nurul Huda
66 101232050208 69735044 RA Ra Sabilis Salam
67 101232050209 69735312 RA Al Aqsha
68 101232050210 69735321 RA Al Hidayah
69 101232050212 69735315 RA Al Mu`amalah
70 101232050213 69735316 RA Al Muhajirin
71 101232050214 69735317 RA Al Muta`alimin
72 101232050215 69735318 RA An Nur
73 101232050216 69735319 RA At Taufiq
74 101232050217 69735320 RA Darul Ihsan
75 101232050218 69735323 RA Nurul Falah
76 101232050219 69735324 RA Persis 137
77 101232050220 69735325 RA Persis 242
78 101232050235 69735107 RA Ra Evia
79 101232050239 69735111 RA Ra Persis Kondang
80 101232050242 69735115 RA Aisyiyah
81 101232050243 69735116 RA Al Amanah
82 101232050244 69735117 RA Al Furqon
83 101232050245 69735251 RA Al Hamidiyah
84 101232050246 69735119 RA Al Jafariyah
85 101232050247 69735120 RA Al Musthofa
86 101232050248 69735121 RA Al Syarifiyah
87 101232050249 69735122 RA Darul Ulum
88 101232050250 69735123 RA Miftahul Huda
89 101232050251 69735124 RA Nurul Iman
90 101232050253 69735250 RA Ra Aisyiyah Cigadog
91 101232050277 69734972 RA Ahyau Rosyad
92 101232050278 69734974 RA Al Barokah
93 101232050280 69734976 RA Al Fatah Mubarokiah
94 101232050281 69734977 RA Al Furqon
95 101232050282 69734986 RA Al Furqon
96 101232050283 69734979 RA Al Hidayah
97 101232050284 69734978 RA Al Hidayah
98 101232050285 69734980 RA Al Hijaaiyah
99 101232050287 69734982 RA Al Ikhlas
100 101232050289 69734984 RA Al Islah
101 101232050290 69734985 RA Al Muhtadin
102 101232050291 69734987 RA As Sadiyah
103 101232050292 69734973 RA As Siraj
104 101232050293 69734988 RA As Syifa Ul Huda
105 101232050294 69734990 RA Baitul Mubtadiin
106 101232050295 69734991 RA Baiturrahman
107 101232050296 69734994 RA Hidayatul Mubtadiin
108 101232050297 69734993 RA Hidayatul Mubtadiin
109 101232050298 69734995 RA Rais'ul
110 101232050300 69734997 RA Miftahul Falah
111 101232050301 69734998 RA Nurul Abshor
112 101232050302 69734999 RA Nurul Hakim
113 101232050303 69735000 RA Nurul Hikmah
114 101232050304 69735001 RA Nurul Hikmah Surabaya
115 101232050305 69735002 RA Nurul Iman
116 101232050307 69735004 RA Sunan Cipancar
117 101232050310 69735480 RA Al Fajr
118 101232050312 69735482 RA Al Furqon
119 101232050313 69735483 RA Al Hidayah
120 101232050322 69735493 RA Asy Syamsiah
121 101232050326 69735497 RA Miftakhul Hikmah
122 101232050344 69884315 RA Al Ishlah
123 101232050350 69735354 RA Al Ulfah
124 101232050356 69735360 RA At Tarbiyah
125 101232050372 69735377 RA Nurul Wildan
126 101232050375 69735380 RA Riyadhul Huda
127 101232050393 69735522 RA Al-Futuhiyah
128 101232050394 69735523 RA Al Hidayah
129 101232050395 69735525 RA At-Tamimi
130 101232050396 69735528 RA Raudhatul Huda
131 101232050397 69735526 RA Nurul Falah
132 101232050400 69735450 RA Baitul Amanah
133 101232050402 69735453 RA Persis 93 Garogol
134 101232050423 69735561 RA Mathla`ul Arifin
135 101232050441 69735132 RA Miftahul Hidayah
136 101232050447 69735442 RA Ra. Al - Huda Citangtu
137 101232050448 69735437 RA Ash Shidiq
138 101232050449 69735438 RA Ra Asy Syamsudiniyah
139 101232050450 69735439 RA Ra Himmatul Aliyyah
140 101232050451 69735440 RA Ra Maftahul Huda
141 101232050452 69735441 RA Ra Persis 55
142 101232050453 69735436 RA Ra Al Mujahidin
143 101232050458 69735535 RA An Najaat
144 101232050459 69735542 RA Ra Nurul Jannah
145 101232050461 69734989 RA At Tawadhu
146 101232050466 69735093 RA Darul Mu'min
147 101232050467 69735444 RA Al Ikhlas
148 101232050471 69735435 RA Al Marfu`ah
149 101232050475 69735326 RA Thoriqul Huda
150 101232050476 69735194 RA Ra Fajar Mustika
151 101232050489 69735238 RA Al Ihsan
152 101232050491 69735232 RA Nurul Huda
153 101232050494 69735427 RA Al-Ikhlas
154 101232050496 69735213 RA Al-Zahroh
155 101232050497 69735209 RA Al Hikmah
156 101232050503 69735401 RA Al Barokah
157 101232050505 69735539 RA Nurul Huda
158 101232050506 69735311 RA Asy Syifa
159 101232050508 69735021 RA Al Majmu Syarif
160 101232050509 69735062 RA Assalamah
161 101232050511 69735096 RA Miftahul Huda
162 101232050512 69735161 RA Assy'arkowiyah
163 101232050520 69735449 RA Assilaturahim
164 101232050521 69735406 RA Miftahul Hasanah
165 101232050523 69735208 RA Al-Asy`ari
166 101232050524 69735400 RA Al-Munawaroh
167 101232050525 69735402 RA Ar-Ridwan
168 101232050526 69735425 RA Darurrasyid
169 101232050529 69735428 RA Ra Khoerul Insani
170 101232050531 69735421 RA Arridlo
171 101232050532 69735419 RA Al Muslimin
172 101232050533 69735430 RA Ra Miftahul Ulum
173 101232050534 69735234 RA Alkafi
174 101232050535 69735155 RA Asy-Syifa
175 101232050536 69735422 RA As-Shobari
176 101232050537 69735429 RA Miftahul Huda
177 101232050538 69735404 RA Dhuyuf Arrahman
178 101232050540 69735210 RA Nurul Falah
179 101232050541 69940953 RA Al Mujahidin
180 101232050545 69735420 RA Al Qonaah
181 101232050548 69735403 RA Baiturrahman
182 101232050556 69735405 RA Manarul Falah
183 101232050562 69735114 RA Ar Rauf
184 101232050563 69735157 RA Al Amri
185 101232050564 69735520 RA Al-Jamila
186 101232050565 69735408 RA Al-Hidayah
187 101232050566 69734992 RA Darul Fardaniyah
188 101232050568 69735226 RA Haurkoneng
189 101232050578 69735092 RA Al-Khoeriyah
190 101232050581 69735418 RA Al Barokah
191 101232050585 69735097 RA Asy-Syifa
192 101232050591 69735527 RA Nurul Huda Marzan
193 101232050593 69754374 RA Miftahul Ulum
194 101232050595 69735211 RA Nurul Huda
195 101232050597 69735126 RA Wasilatul Hikmah
196 101232050598 69735165 RA Ra Nur Auliya
197 101232050599 69735160 RA As Salam
198 101232050600 69735322 RA Miftahul Huda
199 101232050604 69735530 RA Al Hidayah
200 101232050605 69735541 RA Nurul Huda
201 101232050609 69735415 RA Nurussalam
202 101232050611 69735407 RA Al Barokah
203 101232050612 69735423 RA Ra As Saalim
204 101232050613 69940951 RA Asy-Syifa
205 101232050615 69735410 RA Aulia Darussalam
206 101232050616 69735524 RA Al Madaniyyah
207 101232050622 69735313 RA Al Fatwa
208 101232050623 69884339 RA Al Mahfud
209 101232050624 69884323 RA Darul Huda
210 101232050627 69884318 RA Al Faziyah
211 101232050629 69897855 RA At-Taufiq
212 101232050631 69884306 RA Assalaam
213 101232050632 69884324 RA Al-Basyariah
214 101232050633 69897852 RA Nurul Mutaqin
215 101232050637 69884340 RA Darul Falah
216 101232050644 69884298 RA Intisyarul'ulum
217 101232050645 69897856 RA Darussalam
218 101232050654 69884286 RA Al-Furqon
219 101232050655 69887515 RA Miftahul Huda
220 101232050656 69884333 RA Ibnu Suja
221 101232050658 69884326 RA Nur Rahman
222 101232050661 69884327 RA Umdatus Salik
223 101232050671 69884303 RA Plus Al-Islam
224 101232050672 69884320 RA Riadul Falah
225 101232050681 69884287 RA Al Fattah
226 101232050682 69884288 RA Al Kautsar
227 101232050688 69884321 RA Al Miftahul Hidayah
228 101232050690 69884307 RA At Turmudziyyah
229 101232050691 69884289 RA Ulul Azmi
230 101232050697 69884280 RA Ra Harapan Bunda
231 101232050709 69884308 RA Plus Annisyah Margawati
232 101232050711 69884304 RA Miftahul Falah
233 101232050714 69884290 RA Darul Muminin 2
234 101232050724 69884322 RA Daarul Fikri
235 101232050735 69887516 RA Al-Furqan
236 101232050737 69940950 RA Miftahul Huda Al Mustofa
237 101232050740
RA Sirojul Huda
238 101232050744
RA Pelangi
239 101232050745
RA Tanjung Assalam
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar